Info

Název lokality: Bojkovice

Popis umístění: Zahrada mateřské školy.

Zeměpisné souřadnice: 49°2'24.816"N, 17°49'9.352"E

Nadmořská výška: 287 m

Měřené veličiny: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, PM01, WD, WV, T, h

Odběry a následná analýza: těžké kovy v rozsahu Cd, Ni, Pb, As, Fe, Hg, Mn, Cr a Al, základní polycyklické aromatické uhlovodíky (včetně benzo(a)pyrenu), základní těkavé organické látky (včetně benzenu) a pachové látky

Zdroj dat: ENVItech Bohemia

 

pozn.: Aktuálně neměří.