Info

Název lokality: Bojkovice

Popis umístění: Zahrada mateřské školy.

Zeměpisné souřadnice: 49°2'24.816"N, 17°49'9.352"E

Nadmořská výška: 287 m

Měřené veličiny: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, PM01, WD, WV, T, h

Odběry a následná analýza: těžké kovy v rozsahu Cd, Ni, Pb, As, Fe, Hg, Mn, Cr a Al, základní polycyklické aromatické uhlovodíky (včetně benzo(a)pyrenu), základní těkavé organické látky (včetně benzenu) a pachové látky

Zdroj dat: ENVItech Bohemia

 

pozn.: Aktuálně neměří.

Dočasné lokality měření - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín

22.11.2017

Do informačního systému kvality ovzduší ve Zlínském kraji přibyla nová dočasná lokalita - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Všechny potřebné informace jsou ke zhlédnutí zde pro Bojkovice a zde pro Vsetín. V Rožnově pod Radhoštěm probíhá měření od 21. listopadu, ve Vsetíně se tak uděje od 5. prosince.

Rožnov

 Pro Zlínský kraj stránku připravil

logo

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34

161 00 Praha 6

Czech Republic

www.envitech.eu