Název lokality: Vsetín - Luh

Popis umístění: Areál Základní Školy Luh

Zeměpisné souřadnice: 49°20'4.347"N, 18°0'39.373"E

Nadmořská výška: 360 m

Měřené veličiny: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, WD, WV, T, h

Odběry a následná analýza: těžké kovy v rozsahu Cd, Ni, Pb, As, Fe, Hg, Mn, Cr a Al, PCDD/F, VOC a PAU

Zdroj dat: ENVItech Bohemia

 

pozn.: Aktuálně neměří.