Imisní limity platné pro území České Republiky

Imisní limit pro ochranu lidského zdraví:

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok

SO2

 1 hodina 350 24
 SO2   24 hodin  125   75  50   3 
 CO   maximální denní osmihodinový klouzavý průmer  10000   7000  5000   
 PM10   24 hodin 50  35  25   35 
 PM10   1 kalendářní rok  40   28  20   
 PM2.5   1 kalendářní rok  25   17  12   
 Pb   1 kalendářní rok  0,5   0,35  0,25   
 NO2   1 hodina  200   140  100  18
 NO2   1 kalendářní rok  40   32  26   
 Benzen   1 kalendářní rok  5  3,5  

 

Imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
SO2 kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.) 20 12 8  
NOx 1 kalendářní rok 30 24 19,5  

 

Cílové imisní limity pro ochranu lidského zdraví :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
As 1 kalendářní rok 6 3,6 2,4  
Cd 1 kalendářní rok 5 3 2  
Ni 1 kalendářní rok 20 14 10  
B(a)P 1 kalendářní rok 1 0,6 0,4  

 

Cílové imisní limity O3 :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120     25x v průměru za 3 roky
Ochrana vegetace AOT40 18000 ug*h/m3      

 

Dlouhodobé imisní cíle O3 :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120      
Ochrana vegetace AOT40 6000 ug*h/m3      

Vysvětlivky

ug/m3 - mikrogram na metr krychlový

ng/m3 - nanogram na metr krychlový

 

SO2 - Oxid siřičitý

CO - Oxid uhelnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly

Pb - Olovo

As - Arsen

Cd - Kadmium

Ni - Nikl

B(a)P - Benzo(a)Pyren