Imisní limity platné pro území České Republiky

Imisní limit pro ochranu lidského zdraví:

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok

SO2

 1 hodina 350 24
 SO2   24 hodin  125   75  50   3 
 CO   maximální denní osmihodinový klouzavý průmer  10000   7000  5000   
 PM10   24 hodin 50  35  25   35 
 PM10   1 kalendářní rok  40   28  20   
 PM2.5   1 kalendářní rok  25   17  12   
 Pb   1 kalendářní rok  0,5   0,35  0,25   
 NO2   1 hodina  200   140  100  18
 NO2   1 kalendářní rok  40   32  26   
 Benzen   1 kalendářní rok  5  3,5  

 

Imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
SO2 kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.) 20 12 8  
NOx 1 kalendářní rok 30 24 19,5  

 

Cílové imisní limity pro ochranu lidského zdraví :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
As 1 kalendářní rok 6 3,6 2,4  
Cd 1 kalendářní rok 5 3 2  
Ni 1 kalendářní rok 20 14 10  
B(a)P 1 kalendářní rok 1 0,6 0,4  

 

Cílové imisní limity O3 :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120     25x v průměru za 3 roky
Ochrana vegetace AOT40 18000 ug*h/m3      

 

Dlouhodobé imisní cíle O3 :

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120      
Ochrana vegetace AOT40 6000 ug*h/m3      

Vysvětlivky

ug/m3 - mikrogram na metr krychlový

ng/m3 - nanogram na metr krychlový

 

SO2 - Oxid siřičitý

CO - Oxid uhelnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly

Pb - Olovo

As - Arsen

Cd - Kadmium

Ni - Nikl

B(a)P - Benzo(a)Pyren

Dočasné lokality měření - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín

22.11.2017

Do informačního systému kvality ovzduší ve Zlínském kraji přibyla nová dočasná lokalita - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Všechny potřebné informace jsou ke zhlédnutí zde pro Bojkovice a zde pro Vsetín. V Rožnově pod Radhoštěm probíhá měření od 21. listopadu, ve Vsetíně se tak uděje od 5. prosince.

Rožnov

 Pro Zlínský kraj stránku připravil

logo

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34

161 00 Praha 6

Czech Republic

www.envitech.eu