INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE (ISKOZ)

Informační systém kvality ovzduší Zlínského Kraje patří obecně mezi informační systémy, které buď signalizují zhoršenou kvalitu ovzduší (smogové varovné systémy), nebo jejich informace slouží k udržení vysoké kvality ovzduší. Jsou ovšem případy (epizody), kdy i takový systém v zachovalém prostředí zaznamenává situace, kdy dochází k překračování imisních limitů v dané měřené lokalitě.

Cílem projektu „Informační systém kvality ovzduší ve Zlínském Kraji (ISKOZ) je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line. Vzniká tak veřejně přístupný informační systém, který bude sloužit jak obyvatelstvu, školám, tak v rozhodovacím procesu výkonu státní správy i samosprávy. Výstupy tohoto projektu jsou plně slučitelné a kompatibilní s výstupy státního monitoringu AIM (automatizovaný informační systém) a doplňují měření v oblastech a sídlech, která státní monitoring nepokrývá, v tomto projektu jsou navíc měřeny škodliviny, které AIM nezajišťuje.

Celý systém Komunálního informačního systému ovzduší Zlínského Kraje ( ISKOZ ) je odvozen z již provozovaných měřících systémů. Na území Zlínského Kraje byly aplikovány doslova nejčerstvější a nejnovější zkušenosti z provozu moderních velkoplošných monitorovacích systému jiných krajů. Měřící body systému kvality ovzduší jsou rozptýleny buď na území Zlínského kraje, nebo jsou lokalizovány na území, které leží v jeho blízkosti a sloučením jejich výstupů se tak naskýtá využití pro Zlínský kraj.

Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky. Na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým krajem a na severovýchodě s krajem Moravskoslezským. Východní hranici kraje tvoří státní hranice se Slovenskou republikou (kraj Trenčínský, v menší míře i kraj Žilinský).

Větší část je tvořena pahorkovitým a kopcovitým terénem, který v některých částech přechází v hornatý. Zvláště důležitou roli hraje zejména v uzavřených údolích a kotlinách, kde má nepříznivý vliv na tvorbu teplotních inverzí a mlh, z důvodů jejich špatného provětrávání.Ve srovnání s jinými částmi území naší republiky se stejnou nadmořskou výškou se na Zlínsku projevuje :

  •  vyšší kontinentalita ve srovnání s Čechami (větší rozdíly léto-zima)
  •  vliv blízkých hor
  •  vliv závětrných jevů při větrech od východu

Západní část Zlínského kraje vyplňuje kromě nevysokého a lesnatého pohoří Chřibů také severní polovina Dolnomoravského úvalu a jižní část Hornomoravského úvalu.

Veškeré tyto skutečnosti mají svůj vliv na rozložení zdrojů znečištění a následné zhoršení kvality ovzduší. Z těchto důvodů nebylo možné pokrýt území pravidelnou sítí stanic, ale bylo nutné respektovat zvláštnosti Zlínského kraje

Na území Zlínského Kraje pracuje celkem 6 stanic AIM, provozovaných ČHMÚ. Kromě nich jsou do informačního systému zahrnuty i výsledky měření na stanicích dalších organizací. Většina stanic je osazena analyzátory na měření koncentrací oxidu siřičitého [SO2], oxidu dusnatého [NO], oxidu dusičitého [NO2] a prašného aerosolu [PM10, PM 2,5] . Na menším počtu stanic jsou stanovovány koncentrace ozonu [O3] a oxidu uhelnatého [CO]. Vybrané stanice AIM (stanice Zlín) měří i koncentrace některých těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen).

Monitoring ovzduší (zpracování imisních, emisních dat, dat o chemickém složení atmosférických srážek) tedy vykonává ČHMÚ, dále Hygienická služba a v omezené míře i některé organizace. Orgány ochrany ovzduší vyžadují pro správní řízení autorizovaná měření emisí a imisí. Automatizovaný imisní monitoring (AIM) je moderní automatizovaná síť, která produkuje data v reálném čase pro potřeby Smogového regulačního systému. Výsledky AIM jsou určeny pro zavádění operativních i dlouhodobých opatření a pro informování veřejnosti o imisní situaci.

Monitorovací stanice současně provozované, které budou zahrnuty do tohoto systému.

  1. AIM –stanice Zlín, Uherské Hradiště, Štítná nad Vláří, Přerov, Košetice, Těšnovice, Valašské Meziříčí 
  2. Komunální monitoring (Otrokovice, Hodonín)
  3. Účelová měření (Valašské Meziříčí)
  4. Kampaňová měření – doplňující měření v síti kalibračních bodů sloužící pro kalibraci modelů
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti