Legislativně je oblast ochrany ovzduší upravena:

 

1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

 

2. Vyhláška č.330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

 Pro Zlínský kraj stránku připravil

logo

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34

161 00 Praha 6

Czech Republic

www.envitech.eu