Zprávy za rok 2009

Celoroční imisní charakteristiky pozaďové lokality Holešov 2009 - ke zhlédnutí zde

Měření znečištění ovzduší prašnými částicemi v lokalitách Hulín - Právčice - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2010

Vyhodnocení ambulantního měření v Otrokovicích za rok 2010 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2011

Vyhodnocení ambulantního měření v Pravčicích za rok 2011 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2012

Experimentální měření imisí v průmyslové zóně Napajedla - 2012 - ke zhlédnutí zde

Experimentální měření Košíky u Otrokovic - 2012 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2013

Analýza původu smogových situací ve Zlínském kraji - 2013 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2014

Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří IX. - XI. / 2014 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2015

Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. - VII. / 2015 - ke zhlédnutí zde

Analýza ovzduší ve Zlínském kraji ve vztahu k lokálním topeništím za rok 2015 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2016

Závěrečná zpráva: Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší - Napajedla2016 - ke zhlédnutí zde

Dočasné lokality měření - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín

22.11.2017

Do informačního systému kvality ovzduší ve Zlínském kraji přibyla nová dočasná lokalita - Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Všechny potřebné informace jsou ke zhlédnutí zde pro Bojkovice a zde pro Vsetín. V Rožnově pod Radhoštěm probíhá měření od 21. listopadu, ve Vsetíně se tak uděje od 5. prosince.

Rožnov

 Pro Zlínský kraj stránku připravil

logo

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34

161 00 Praha 6

Czech Republic

www.envitech.eu