Zprávy za rok 2009

Celoroční imisní charakteristiky pozaďové lokality Holešov 2009 - ke zhlédnutí zde

Měření znečištění ovzduší prašnými částicemi v lokalitách Hulín - Právčice - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2010

Vyhodnocení ambulantního měření v Otrokovicích za rok 2010 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2011

Vyhodnocení ambulantního měření v Pravčicích za rok 2011 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2012

Experimentální měření imisí v průmyslové zóně Napajedla - 2012 - ke zhlédnutí zde

Experimentální měření Košíky u Otrokovic - 2012 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2013

Analýza původu smogových situací ve Zlínském kraji - 2013 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2014

Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří IX. - XI. / 2014 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2015

Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. - VII. / 2015 - ke zhlédnutí zde

Analýza ovzduší ve Zlínském kraji ve vztahu k lokálním topeništím za rok 2015 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2016

Závěrečná zpráva: Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší - Napajedla2016 - ke zhlédnutí zde

Zprávy za rok 2017

Měření pachových látek pro mésto Bojkovice - ke zhlédnutí zde

Vyhodnocení čtrnáctidenního experimentálního měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Bojkovice - ke zhlédnutí zde

Vyhodnocení experimentálního měření kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vsetíne spojeného s osvětovou kampaní - ke zhlédnutí zde

Závěrečná zpráva o průběhu osvétové kampaně v rámci projektu: Experimentální měření škodlivin v ovzduší ve vybraných městech Zlínského kraje spojené s osvětovou kampaní - ke zhlédnutí zde

 Pro Zlínský kraj stránku připravil

logo

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34

161 00 Praha 6

Czech Republic

www.envitech.eu