Přehled stanic a na nich měřených veličin

Znečisťující látky :

Stanice SO2 NO NO2 NOx CO O3 PM1 PM2,5 PM10 Prach
Bojkovice ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne
Halenkov ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne
Hluk ne ano ano ano ne ano ne ano ano ne
Hodonín ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne
Košetice ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne
Otrokovice ne ano ano ano ano ne ano ano ano ne
Přerov ano ne ne ne ne ano ne ano ano ne
Rožnov pod Radhoštěm ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne
Štítná nad Vláří ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne
Těšnovice ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne
Uherské Hradiště ne ano ano ano ano ne ne ne ano ne
Valašské Meziříčí ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne
Vsetín - Centrální náměstí ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne
Vsetín - ZŠ Luh ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne
Zlín ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne
Zubří ne ano ano ano ne ne ne ano ano ne

 

Meteo :

Stanice WD WV T2m T h GLRD RAIN
Bojkovice ano ano ne ano ano ne ne
Halenkov ano ano ne ano ano ne ne
Hluk ano ano ne ano ano ne ne
Hodonín ano ano ne ano ano ano ano
Košetice ne ne ne ne ne ne ne
Otrokovice ano ano ano ne ano ne ano
Přerov ano ano ano ne ano ano ne
Rožnov pod Radhoštěm ano ano ne ano ano ne ne
Štítná nad Vláří ano ano ano ne ano ano ne
Těšnovice ne ne ne ne ne ne ne
Uherské Hradiště ano ano ano ne ano ne ne
Valašské Meziříčí ne ne ne ne ne ne ne
Vsetín - Centrální náměstí ano ano ne ano ano ne ne
Vsetín - ZŠ Luh ano ano ne ano ano ne ne
Zlín ano ano ano ne ano ano ne
Zubří ano ano ne ano ano ne ne

 

Vysvětlivky

SO2 - Oxid siřičitý

NO - Oxid dusnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

CO - Oxid uhelnatý

PM10, PM2.5, PM1, Prach - Prašné aerosoly

 

WD - Směr větru

WV - Rychlost větru

T2m, T - Teplota vzduchu

h - Vlhkost vzduchu

RAIN - Úhrn srážek

GLRD - Globální záření